Pani Doktor Katarzyna Skwara-Guzikowska była uczestnikiem na XVII Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Warszawa 2017.
Na zdjęciu dr Katarzyna Skwara-Guzikowska z dr Andrzejem Ignaciukiem.